Creșterea calității apei potabile consumate de populația RM și îmbunătățirea accesului populației la apă potabilă de calitate

Stimați cetățeni,

Propun spre atenția dvs. un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor; Codul fiscal nr.1163/1997 – art. 96).

Măsurile în vederea combaterii fenomenului poluării apelor constă în actualizarea schemelor de management ale bazinului hidrografic, stimularea utilizării de populație a produselor reutilizabile sau biodegradabile în materiale de ambalaj, reducerea cantității de deșeuri și protejarea râurilor împotriva poluării.

Alături de aceste măsuri de combatere (prevenire) a poluării, autorii proiectului, văd necesar implementarea măsurilor de:

● dezvoltare continuă și/sau reconstrucția sistemelor centralizate de epurare și aprovizionare cu apă potabilă;

● promovare și stimulare a utilizării în uz casnic, instituțiile medico-sanitare și de învățământ școlar și preșcolar a aparatelor pentru filtrarea și purificarea apei, și în special a acelor aparate de ionizare a apei cu molecule de hidrogen activ, dotate cu sistem de electroliză.

La momentul actual Republica Moldova nu produce așa gen de aparate de purificare și ionizare a apei. În vederea îmbunătățirii și stimulării procesului de import a aparatelor de filtrare și purificare a apei se impune modificarea cadrului normativ prevăzut în proiect prin micșorarea cotelor taxelor și impozitelor percepute aferent acestor aparate.

Vă rog să expediați propunerile și sugestiile dvs. aferente proiectului propus pe adresa de email: iulia.dascalu@parlament.md


Proiectul de lege poate fi accesat aici

Materiale utile:

  • Cartela proiectului actului legislativ